Obor činností: Ovoce

Společnost Sady Schwarz Vranov s r.o. obhospodařuje cca 50 ha ovocných sadů v režimu…