Mozaika Rokycany – Centrum volného času

Centrum volného času MOZAIKA Rokycany organizuje volnočasové aktivity pro široké spektrum návštěvníků.

Hlavní náplní centra je rozvoj předškolních a mladších školních dětí.

Klademe důraz na spolupráci rodiče a dítěte – rodič není na schůzce pouze „do počtu“, ale aktivně se zapojuje do celého dění. Postupně pak dítě dozraje k samostatnosti a může kroužky navštěvovat bez dospělého doprovodu.

U předškolních dětí se zaměřujeme na celkový rozvoj osobnosti a rozvoj kompetencí potřebných pro vstup do školy.

Nabízíme dále možnost navštěvovat i hudební a jazykové kroužky, kroužky grafomotoriky, či kroužky, vedené logopedickým asistentem.

Své si však v centru najdou i dospělí – zájmové kroužky keramiky, tvořivé dílničky i pohyb.

Mozaika také pořádá zájezdy do divadel, tematické víkendové akce, příměstské tábory, výstavy, přednášky, …

Nebráníme se námětům na další možné aktivity. Na vaši žádost se pokusíme vyhledat lektory a vytvořit další kroužky.

Provozní doba

V době pravidelně probíhajících kroužků, dále dle rozpisu kalendáře akcí, případně dle předchozí telefonické domluvy.

Galerie
Kontaktní informace

Sídlo firmy/provozovny

Matěje Šmolíka 238
337 01 Rokycany

IČO

01451006

Kontaktní osoba

Martina Skočilová

Telefon

603 375 573

Email

martina.skocilova@mozaika-rokycany.cz

Webové stránky

www.mozaika-rokycany.cz
Facebook

Virtuální prohlídka

Snímek #1

Program akcí

ZDE

Provozní doba

V době pravidelně probíhajících kroužků, dále dle rozpisu kalendáře akcí, případně dle předchozí telefonické domluvy.

Galerie